Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Polityka a ekonomia

Te dwie dziedziny są bardzo ze sobą sprzężone. Politycy mają ogromny wpływ na ekonomię, a sytuacja ekonomiczna wpływa na to, jakie politycy podejmują decyzje. Obecnie wszystkie partie korzystają z usług ekonomistów, którzy pomogą znaleźć rozwiązania pewnych problemów społeczno – gospodarczych. Państwo poprzez podatki, cła, ustanawianie przepisów prawnych i różnych regulacji wpływa na gospodarkę. Samo w sobie jest to jak najbardziej zrozumiałe nie jest niczym złym, gorzej jeśli pewne grupy interesu oddziaływają na polityków, którzy potem podejmują decyzje mające wpływ na całą gospodarkę. Istnieje jednak ryzyko, że ekonomia może zostać podporządk

Komunizm a kapitalizm

Niektórzy wołają „komuno wróć”, inni zaś na myśl o niej „nigdy w życiu”. To dwa wielkie systemy gospodarczo – polityczne, a każdy z nich ma wiele wad, ale również zalet. O ile komunizm jest z założenia koncepcją radykalną, kapitalizm niekoniecznie. Komunizm w swojej czystej postaci zakłada całkowitą własność środków przez państwo, nie ma wówczas praktycznie żadnej własności prywatnej. Podstawowy cel gospodarki komunistycznej to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, jednakże zawsze był problem, jak je zaspokajać, jak rozdzielać środki? Każdemu po równo, każdemu według zasług czy każdemu według potrzeb? Komunizm w swojej czystej postaci jest

Interwencjonizm państwowy

Przeciwieństwem liberalizmu jest z kolei koncepcja interwencjonizmu państwowego. Zakłada ona że państwo powinno być czynnym uczestnikiem rynku i aktywnie tam działać, interweniować. Rozwinęła się ona w latach 30. XX wieku jako reakcja na poważny kryzys gospoadrczy, jaki wtedy miał miejsce, a za przykład może służyć polityka New Deal. Ma również na celu ochronę społeczeństwa. Przykłady podejmowania interwencjonizmu państwowego to ustalanie płacy minimalnej, tworzenie monopoli państwowych, przyznawanie dotacji bezpośrednich, pomoc socjalną (zasiłki dla bezrobotnych), finansowanie niektórych inwestycji z pieniędzy publicznych (drogi, autostrady), skupowanie