Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Liberalizm gospodarczy

Przez wieki zostało stworzonych i zrealizowanych kilka koncepcji gospodarczych, które miały naprawdę istotny wpływ na dzieje ludzkości. Jedna z nich to liberalizm gospodarczy, zwany też leseferyzmem. Zgodnie z nim państwo oraz wszelkie jego instytucje polityczne powinny zachować całkowitą neutralność i niezależność wobec procesów gospodarczych. Każdy człowiek jest wolny i niezależny, w samodzielny sposób podejmuje decyzje, kierując się własną korzyścią materialną. Państwo ma jedynie zapewnić pełną i swobodną konkurencję, w ramach której podmioty gospodarcze będą działać. Doktryna ta była realizowana zwłaszcza w XIX wieku. Okres ten nazywa się rów

Niewidzialna ręka rynku

Prawdopodobnie nieraz słyszeliście dziwne określenie „niewidzialna ręka rynku”. To bardzo ciekawa metafora wynaleziona przez bardzo znanego ekonomistę Adama Smitha, użyta przez niego w dziele „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Adam Smith przyjął jednak pewne dość kontrowersyjne założenia i na nich oparł swoją tezę. Mianowicie założył on, iż ludzie z zasady dokonują racjonalnych wyborów, a rynek służy zaspojaniu ludzkich potrzeb. Niedopuszczalne są wówczas działania państwa zmierzające do centralizacji gospodarki i wywierania na nią silniejszego wpływu, gdyż prowadzi to do wypaczenia rynku. Według Smitha istnieje dążenie do osi

Ekonomia na co dzień

Ekonomia wcale nie jest czymś, co dotyczy tylko biznesu, przedsiębiorców. Pojęcie to można odnosić również do naszego codziennego życia. Często używa się tego słowa mówiąc, ze coś jest efektywne, opłacalne, o dobrej relacji ceny do jego wartości i użyteczności. Stosowanie ekonomii w praktyce może być bardzo opłacalne i pomocne. To naprawdę wcale nie jest takie trudne. Ekonomia w praktyce wymaga po prostu zbierania odpowiednich informacji, nawet drobnych, planowania, organizowania. Nie można również nastawiać się całkiem egoistycznie i myśleć wyłącznie o jak najszybszym osiągnięciu własnego zysku. Ekonomia wymaga współdziałania i współpracy z inn