Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Zasady i ograniczenia przeprowadzania kontroli podatkowej

W praktyce każdy przedsiębiorca może się spodziewać, ze kiedyś go dotknie kontrola podatkowa – nawet jeśli rzeczywiście spełnia swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa. Każdy przedsiębiorca powinien znać choć ogólnie zasady przeprowadzenia takiej kontroli, aby wiedzieć, czy jest ona prowadzona zgodnie z prawem i czy organ podatkowy nie pozwala sobie za dużo. Na początku kontroler musi okazać swoją legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzenia danej kontroli. Czasem możliwe jest nawet, iż kontrolę tę będą przeprowadzać osoby spoza organu administracji, a które mają specjalistyczną wiedzę potrzebną w danej sytuacji. Kontrola powi

Kontrola podatkowa

Obywatele mają obowiązek płacić podatki. Obowiązek ten często jest spełniany niechętnie, często unikany. W związku z tym konieczne jest pilnowanie i kontrolowanie obywateli, czy w ogóle go wykonują, a także, czy robią to prawidłowo. Każdy podatnik może się liczyć z możliwością takiej kontroli. W praktyce zwykły szary obywatel, który nie kombinuje raczej się z taką kontrolą nie spotka, prędzej przedsiębiorca (choć oczywiście wykluczyć tego nie można). Kontrolującym powinien być organ podatkowy w pierwszej instancji, czyli naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent. Praktyka zaś wygląda tak, iż kontroli dokonują pracownicy urzędu skarbo

Przepisy podatkowe

Wszystkie obowiązki, zwłaszcza te wobec państwa, muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Podatki to ciężki obowiązek obywateli wobec państwa, ale jeden z podstawowych i najważniejszych. Istnieje wiele ustaw związanych z podatkami, często jedna ustawa określa jeden rodzaj podatku. Podstawowym aktem prawnym, który zajmuje się tematyką podatków jest ordynacja podatkowa. W niej można znaleźć wiele bardzo potrzebnych w tej dziedzinie informacji. Reguluje ona zarówno prawo materialne, jak i postępowanie w sprawach podatkowych. Zawiera również uregulowania dotyczące organów podatkowych, ich właściwości a także przepisy karnoskarbowe. Jest to napra