Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Podatki i opłaty lokalne

Większość podatków to są opłaty centralne, czyli ponoszone na rzecz Skarbu Państwa. To Skarb Państwa potem decyduje o ich rozdysponowaniu w skali całego kraju. Oprócz nich jednak istnieją różnego rodzaju podatki i opłaty lokalne. Podstawową różnicą jest to, do kogo te pieniądze trafiają. W przypadku podatków lokalnych –do odpowiedniego samorządu gminnego. DO podatków i opłat lokalnych zaliczamy podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłatę targową, miejscową, uzdrowiskową, reklamową i od posiadania psów. Przy tego rodzaju podatkach państwo z reguły określa jedynie granice, w ramach których samorząd samodzielnie ustala wysokość podat

Co nam grozi ze strony skarbówki?

Bardzo wielu ludzi próbuje w jakiś sposób oszukać skarbówkę. Trzeba przyznać, części z nich się to oczywiście udaje. A co czeka tych, którzy próbują to zrobić, ale nieudolnie? Dochodzenie, postępowanie przed sądem oraz bardzo prawdopodobne orzeczenie kary. A co może nas czekać? Niewątpliwie nie są to miłe rzeczy. Osobom, które popełniają przestępstwa skarbowe grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub też pozbawienia wolności. Nie są to jednak jedyne dolegliwości. Co oprócz nich? Rzeczy mniej przykre, ale jednak nieprzyjemne, takie jak podanie wyroku do publicznej wiadomości, przepadek przedmiotów, korzyści majątkowej czy pozbawienie praw publicznych

Po co nam urzędy skarbowe?

Niektórzy woleliby, aby wcale nie było urzędów skarbowych, gdyż uważają je za coś zbędnego, a wręcz szkodliwego, co przeszkadza zwykły, obywatelom. Cóż, może niekiedy tak jest, jednakże nie można wysuwać takich wniosków i stosować takich uogólnień. Przede wszystkim należy zauważyć, iż to naczelnik urzędu skarbowego jest organem administracji, a urząd służy po prostu do jego obsługi. Zadaniem urzędu jest przyjmowanie wszystkich deklaracji, zeznań podatkowych, ich korekt. Muszą one także kontrolować ich zgodność z przepisami prawa oraz rzeczywistością. Urzędy skarbowe prowadzą również dochodzenia w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. N