Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Podatki > Czynny żal czyli co?

Inne różne podatki

Czy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości nakładania na obywateli podatku? Inne różne podatki Oczywiście że nie! To by było zbyt proste. Tamte opisane wyżej podatki stanowią niewątpliwie trzon dochodów budżetu państwa, jednakże istnieją również inne, także ważne. Takim podatkiem jest na przykład cło (co prawda niektórzy nie uważają go wcale za podatek, gdyż pełni on również inne funkcje niż fiskalna). Cło to oplata pobierana na granicy z reguły przy imporcie, czyi przywozie towarów na teren danego państwa. Inne różne podatki Ma ono na celu nie tylko zwiększenie wpływów do budżetu państwa, ale również ochronę rynku wewnętrznego. Z racji członkostwa w Unii Europejskiej i zasady swobodnego przepływu towarów nie pobiera się ceł za przyjazd towarów z innego kraju unijnego. Akcyza to podatek pobierany przez państwo od producenta określonych towarów, aby zmniejszyć popyt na dany towar. Inne różne podatki Z tego względu nakladana jest na produkty tytoniowe i alkohol oraz paliwa. Akcyza doliczana jest do ceny towaru, w związku z tym znów płaci ją konsument.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.