Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Biznes > Po co kredyt dla firm

NNW czyli co?

Ubezpieczenie NNW to ubezpieczenie obejmujące rekompensatę w przypadku zdarzenia na wskutek nieszczęśliwego wypadku. NNW czyli co? Jest często zawierane w pakiecie z innego typu polisami, na przykład tymi, które obejmują zwrot kosztów leczenia.

NNW jest to ubezpieczenie dobrowolne, zawierane na czas dwunastu miesięcy. W przypadku większości polis, przedmiotem ubezpieczenia są trwałe szkody zdrowotne oraz śmierć, wynikające z nieszczęśliwego wypadku. Co ciekawe, zakres polisy obejmuje nie tylko kierowcę ubezpieczonego pojazdu, ale również wszystkich pasażerów, przebywających w nim w momencie zdarzenia.

Jednak, jak zdefiniować czy dany wypadek, z był wskutek nieszczęśliwego wypadku? Według towarzystw ubezpieczeniowych, nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym, w którym osoba ubezpieczona doznała uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia śmierci lub zginęła. NNW czyli co? Zatem polisa nie pokryje wypadków, które zostały spowodowane przez kierującego, zwłaszcza gdy ten prowadził pod wpływem alkoholu czy bez odpowiednich dokumentów i uprawnień.

W przypadku przedstawiania oferty NNW, towarzystwa ubezpieczeń podają minimalną wartość sumy ubezpieczenia. Jej wysokość jednak w dużej mierze zależy od samego zainteresowanego. Składka może być opłacona zarówno jednorazowo, jak i w systemie ratalnym: miesięcznym lub kwartalnie. Warto jednak pamiętać, że ze wzrostem sumy ubezpieczenia, rośnie również składka, jaką trzeba pokryć.

W przypadku zdarzenia, kwalifikowanego jako nieszczęśliwy wypadek, po stronie ubezpieczonego leży, jak najszybsze poddanie się opiece medycznej. Ma on również dwa tygodnie na zgłoszenie zdarzenia do swojego ubezpieczyciela, który zajmie się formalnościami, wymaganymi do wypłaty odszkodowania. NNW czyli co? W przypadku śmierci posiadacza polisy, świadczenie i obowiązek zgłoszenia do towarzystwa ubezpieczeń, przechodzi na osobę upoważnioną lub spadkobierców.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.