Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Ubezpieczenia > Atrakcyjne stawki polis

Niewidzialna ręka rynku

Prawdopodobnie nieraz słyszeliście dziwne określenie „niewidzialna ręka rynku”. Niewidzialna ręka rynku To bardzo ciekawa metafora wynaleziona przez bardzo znanego ekonomistę Adama Smitha, użyta przez niego w dziele „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Adam Smith przyjął jednak pewne dość kontrowersyjne założenia i na nich oparł swoją tezę. Mianowicie założył on, iż ludzie z zasady dokonują racjonalnych wyborów, a rynek służy zaspojaniu ludzkich potrzeb. Niewidzialna ręka rynku Niedopuszczalne są wówczas działania państwa zmierzające do centralizacji gospodarki i wywierania na nią silniejszego wpływu, gdyż prowadzi to do wypaczenia rynku. Według Smitha istnieje dążenie do osiągnięcia równowagi między podażą i popytem. Jeśli jednak zostaje ona zachwiana, rynek samoczynnie się zmieni aby zaspokoić nowe potrzeby. Kapitał i ludzkie zasoby przestawią się na inne tory, aby móc osiągnąć zysk. Niewidzialna ręka rynku Teorie Smitha są w dużej mierze zgodne z rzeczywistością, ignorują jednak wymiar etyczny i fakt, że taki „dziki kapitalizm” prowadzi do wielkiego wyzysku ludzi.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.