Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Bankowość > Wygoda konta oszczędnościowego

Mikroekonomia i makroekonomia

Ekonomia dzieli się na dwie główne gałęzie, czyli mikro- i makroekonomię. Mikroekonomia i makroekonomia Pierwsza z nich skupia się na małych komórkach gospodarczych, natomiast druga rozważa problemy ekonomiczne w dużej skali, na przykład kraju czy świata.

Wyjaśniając szerzej, mikroekonomia to dziedzina zajmująca się badaniem indywidualnych zachowań konsumentów oraz przedsiębiorców oraz wzajemnych interakcji między nimi na poszczególnych rynkach gospodarczych. Nauka ta zajmuje się również dokładną analizą decyzji jednostek odnośnie produkcji, kupna oraz sprzedaży dóbr i usług.

Natomiast makroekonomia ma charakter bardziej globalny. Mikroekonomia i makroekonomia Posługuje się wielkościami, z które dotyczą całej gospodarki, nie zaś oddzielnych podmiotów. Głównym jej celem jest tworzenie dochodu narodowego i jego podział oraz takie czynniki jak inwestycje, bilans płatniczy, bezrobocie czy inflacja. Uwzględnia przy tym politykę gospodarczą kraju oraz politykę pieniężną banku centralnego. Poprzez analizę gospodarki, makroekonomia określa przyczyny i skutki między zjawiskami gospodarczymi. Prognozuje również tendencje rozwojowe. Jej wnioski dają podstawy teoretyczne, które mają na celu osiągnięcie celów gospodarczych, takich jak stabilizacja poziomu cen czy wzrost gospodarczy.

Choć obie nauki badają różne zjawiska są ściśle ze sobą powiązane. Mikroekonomia i makroekonomia Obie są również potrzebne do tego, by osiągnąć zadowalający poziom gospodarki kraju, a co za tym idzie zwiększyć zadowolenie obywateli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.