Jesteś tutaj: baza-ekspertow.pl > Ubezpieczenia > Od czego się ubezpieczać

Dług publiczny

Długiem publicznym nazywamy sumę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych działań, które powodują wzrost zobowiązań podmiotów publicznych. Dług publiczny  Dzieli się głównie na dług przymusowy i dobrowolny, a także pod względem czasowym na krótko-, średnio- i długoterminowy.

Na mechanizm powstawania długu publicznego ścisły wpływ ma występowanie deficytu budżetowego. Dług publiczny Do głównych przyczyn powstawania należą ciężary zobowiązań, wynikające z niecelnej polityki finansowej poprzednich pokoleń czy ograniczanie negatywnych skutków ekonomicznych na skutek klęsk żywiołowych.

Obsługa długu publicznego polega na wykupie rocznym papierów wartościowych, za pomocą których są zaciągane pożyczki. Mowa głównie o obligacjach skarbowych czy bonach. Polega ona również na spłacie odsetek za zaciągnięte pożyczki. Niestety takie doraźne środki mogą mieć w przyszłości konsekwencje w postaci wzrostu podatków lub zmniejszeniu wydatków budżetowych, Dług publiczny co niekorzystnie odbije się na zarówno portfelach, jak i morale obywateli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.