Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Ekonomia > Co to jest inflacja?

Dług publiczny

Długiem publicznym nazywamy sumę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz innych działań, które powodują wzrost zobowiązań podmiotów publicznych. Dług publiczny  Dzieli się głównie na dług przymusowy i dobrowolny, a także pod względem czasowym na krótko-, średnio- i długoterminowy.

Na mechanizm powstawania długu publicznego ścisły wpływ ma występowanie deficytu budżetowego. Dług publiczny Do głównych przyczyn powstawania należą ciężary zobowiązań, wynikające z niecelnej polityki finansowej poprzednich pokoleń czy ograniczanie negatywnych skutków ekonomicznych na skutek klęsk żywiołowych.

Obsługa długu publicznego z polega na wykupie rocznym papierów wartościowych, za pomocą których są zaciągane pożyczki. Mowa głównie o obligacjach skarbowych czy bonach. Polega ona również na spłacie odsetek za zaciągnięte pożyczki. Niestety takie doraźne środki mogą mieć w przyszłości konsekwencje w postaci wzrostu podatków lub zmniejszeniu wydatków budżetowych, Dług publiczny co niekorzystnie odbije się na zarówno portfelach, jak i morale obywateli.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.