Jesteś tutaj: ekonubezpieczenia.pl > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie na ferie dla dziecka

A co ze spółką cywilną?

Istnieje jeszcze jedna możliwość – prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej. A co ze spółką cywilną? Czym ona właściwie jest? Tak naprawdę nie jest to żaden odrębny podmiot, spółka osobowa ani kapitałowa, a jedynie umowa. Jest to umowa pomiędzy stronami, a może ich być więcej niż dwie. Jest to porozumienie, na mocy którego wspólnicy będą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. A co ze spółką cywilną? Spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej, nie może zaciągać zobowiązań. Robią to wspólnicy – to oni posiadają majątek i podejmują czynności prawne. Istnieje za to możliwość utworzenia majątku wspólnego, który powstanie z wkładów wspólników. Gdy zdecydują się założyć działalność gospodarczą, wówczas rejestracji w Centralnej Ewidencji podlegają wspólnicy. Każdy z nich prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, tylko wpisana zostaje wzmianka o pozostawaniu w stosunku spółki cywilnej. A co ze spółką cywilną? Spółka cywilna musi być oparta na zaufaniu, gdyż działania jednego wspólnika mają wpływ na pozostałych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.