Polityka a ekonomia

Te dwie dziedziny są bardzo ze sobą sprzężone. Politycy mają ogromny wpływ na ekonomię, a sytuacja ekonomiczna wpływa na to, jakie politycy podejmują decyzje. Obecnie wszystkie partie korzystają z usług ekonomistów, którzy pomogą znaleźć rozwiązania pewnych problemów społeczno – gospodarczych. Państwo poprzez podatki, cła, ustanawianie przepisów prawnych i różnych regulacji wpływa na gospodarkę. Samo w sobie jest to jak najbardziej zrozumiałe nie jest niczym złym, gorzej jeśli pewne grupy interesu oddziaływają na polityków, którzy potem podejmują decyzje mające wpływ na całą gospodarkę. Istnieje jednak ryzyko, że ekonomia może zostać podporządk

O czym pamiętać

Co jeszcze trzeba brać pod uwagę przy zakładaniu działalności? Oczywiście szanse powodzenia, to wiadomo. Ważne jest nie tylko, czy dany rodzaj działalności powinien się opłacić, ale czy rozpoczęcie działalności wymaga dużych nakładów? Czy potrzebne są duże inwestycje? Wykonywanie niektórych usług (chociażby fryzjerskie, kosmetyczne, warsztat samochodowy) już na starcie wymaga dokonania pewnych, i to często niemałych, nakładów. Czy masz na to potrzebne pieniądze? Istnieją różne możliwości pozyskania ich. Możesz spróbować trochę odłożyć ze swojej pracy, ale taki proces może trwać naprawdę długo. Możesz również udać się do banku o udzielenie

Zasady i ograniczenia przeprowadzania kontroli podatkowej

W praktyce każdy przedsiębiorca może się spodziewać, ze kiedyś go dotknie kontrola podatkowa – nawet jeśli rzeczywiście spełnia swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa. Każdy przedsiębiorca powinien znać choć ogólnie zasady przeprowadzenia takiej kontroli, aby wiedzieć, czy jest ona prowadzona zgodnie z prawem i czy organ podatkowy nie pozwala sobie za dużo. Na początku kontroler musi okazać swoją legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie do przeprowadzenia danej kontroli. Czasem możliwe jest nawet, iż kontrolę tę będą przeprowadzać osoby spoza organu administracji, a które mają specjalistyczną wiedzę potrzebną w danej sytuacji. Kontrola powi